Upravit stránku

Kontaktujte nás

Strojírny Hedvikov s.r.o.
Provoz 1 - Pardubice
Generála Svobody 335
533 51 Pardubice - Rosice n/L

+420 777 848 492
+420 777 848 490
strojirny@strojirny-hedvikov.cz

Whistleblowing

S účinností od 15.12. 2023 nastavujeme v souladu s legislativou nový proces, který slouží k přijímání oznámení činěných za podmínek a ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). V tomto procesu je vyloučen příjem oznámení od osob, které pro Strojírny Hedvikov nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu Zákona a zároveň vylučuje příjem anonymních oznámení. Ke splnění svých povinností plynoucích ze Zákona určily SH tzv. příslušnou osobu.

Podaná oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení, datu narození nebo jiné údaje z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele a jeho kontaktní údaje.

Oznamovatel by měl mít na zřeteli, že oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé, nelze tedy oznamovat skutečnosti nepravdivé. Při podání vědomě nepravdivého oznámení nepřísluší oznamovateli ochrana dle Zákona a takové jednání může být jako přestupek sankcionováno pokutou případně jiným postihem dle příslušných právních předpisů a může po něm být požadována náhrada způsobené škody.

Kontakt: 

JUDr. David Zimandl
e-mail: 
whistleblowing@strojirny-hedvikov.cz
tel: 
+420 731 634 419
adresa pro doručování: JUDr. David Zimandl, Hedvikov 1, 538 43 Třemošnice

Vaše připomínky, návrhy, podněty můžete samozřejmě sdílet s vedením společnosti i nadále jakýmkoli komunikačním kanálem.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti